przewiń do treści

PHP. Praktyczne projekty

Włodzimierz Gajda

Rysunki


Rysunek 1.1. Skrypt cw-01-01.php otworzony w przeglądarce internetowej
Rysunek 1.2. Wykonanie skryptu PHP w konsoli
Rysunek 3.1. Skrypt z listingu 3.1 po otworzeniu w przeglądarce
Rysunek 3.2. Skrypt z listingu 3.1 po otworzeniu w przeglądarce i...
Rysunek 3.3. Złamanie tekstu znacznikiem <br /> zawartym w instrukcji...
Rysunek 10.1. Struktura folderów w projekcie 10.4 pt. Zestawienie...
Rysunek 13.1. Struktura folderów w projekcie 13.4 pt. Flagi
Rysunek 14.1. Dwuwymiarowa pozioma tablica danych
Rysunek 14.2. Dwuwymiarowa pionowa tablica danych
Rysunek 19.1. Wiersz stanu pokazuje adresy URL wskazywane kursorem myszy
Rysunek 19.2. Po wybraniu pozycji menu przeglądarka pokazuje adres...
Rysunek 19.3. Zmienne a i b dodane na końcu adresu kalkulator.php
Rysunek 19.4. Błędne działanie skryptu z projektu 19.3 po wpisaniu...
Rysunek 22.1. Struktura folderów w projekcie 22.1
Rysunek 23.1. Struktura folderów w projekcie 23.6
Rysunek 25.1. Struktura folderów w projekcie 25.1
Rysunek 25.2. Struktura folderów w projekcie 25.2
Rysunek 26.1. Konsola mysql
Rysunek 26.2. Konsola mysql
Rysunek 27.1. phpMyAdmin: po wykonaniu projektów z rozdziału 26. menu...
Rysunek 27.2. Lista tabel oraz rekordów wybranej bazy danych
Rysunek 27.3. Zawartość tabeli owoc
Rysunek 27.4. phpMyAdmin: tworzenie bazy danych wojewodztwa
Rysunek 27.5. phpMyAdmin: tworzenie dwukolumnowej tabeli wojewodztwo
Rysunek 27.6. phpMyAdmin: definicja struktury tabeli wojewodztwo
Rysunek 27.7. phpMyAdmin: przycisk Dodaj umożliwia dodawanie rekordów...
Rysunek 27.8. phpMyAdmin: wstawianie rekordu do tabeli wojewodztwo
Rysunek 27.9. phpMyAdmin: ikony do edycji i usuwania rekordów
Rysunek 27.10. phpMyAdmin: eksportowanie całej bazy danych
Rysunek 27.11. Baza danych imiona zawiera 479 rekordów
Rysunek 27.12. phpMyAdmin umożliwia wykonywanie zapytań SQL
Rysunek 27.13. Klauzula collate utf-8_polish_ci powoduje poprawne...
Rysunek 28.1. Ustalanie nazwy bazy danych w programie MySQL Workbench
Rysunek 28.2. MySQL Workbench: dodawanie nowego diagramu
Rysunek 28.3. Tworzenie nowej tabeli
Rysunek 28.4. Zmiana nazwy tabeli
Rysunek 28.5. Modyfikacja kolumn tabeli
Rysunek 28.6. Zakładka Indexes pozwala zdefiniować klucz pierwotny...
Rysunek 28.7. Klucz pierwotny tabeli ma zaznaczoną flagę PRIMARY KEY
Rysunek 28.8. Ustalanie nazwy eksportowanego skryptu SQL
Rysunek 28.9. Sprawdzenie poprawności działania skryptów SQL oraz .bat...
Rysunek 28.10. Tabele panstwo i miasto z projektu 28.2
Rysunek 28.11. Wykorzystanie narzędzia Place a New 1:n Identifying...
Rysunek 28.12. Podwójne kliknięcie relacji włącza zakładkę...
Rysunek 28.13. Klucz obcy relacji identyfikującej nie może mieć...
Rysunek 28.14. Przycisk Widok relacyjny pozwala na przeglądanie relacji...
Rysunek 28.15. Relacje łączące tabelę miasto
Rysunek 28.16. Zmiana nazewnictwa kluczy pierwotnych i obcych w programie...
Rysunek 28.17. Tabele bazy danych ksiazki z projektu 28.3
Rysunek 28.18. Nieidentyfikująca relacja 1:n jest przedstawiona w postaci...
Rysunek 28.19. Sprawdzenie poprawności tworzenia bazy danych ksiazki
Rysunek 28.20. Tabele film i aktor bazy danych z projektu 28.4
Rysunek 28.21. Narzędzie tworzące relację n:m
Rysunek 28.22. Sprawdzenie struktury bazy danych filmy w aplikacji...
Rysunek 29.1. Projekt bazy danych imiona
Rysunek 29.2. Projekt bazy danych filmy
Rysunek 31.1. Pliki wygenerowane przez program Propel, które należy...
Rysunek 31.2. Pliki i foldery konieczne do uruchomienia skryptu wstaw.php
Rysunek 31.3. Struktura folderów skryptu wyświetlającego imiona z bazy...
Rysunek 31.4. Pliki i foldery otrzymane po uruchomieniu generatora Propel
Rysunek 31.5. Pliki i foldery konieczne do uruchomienia skryptu wstaw.php...
Rysunek 31.6. Struktura plików w kroku szóstym projektu 31.2
Rysunek 32.1. Model bazy danych piosenki z projektu 32.1
Rysunek 32.2. Model bazy danych poezja z projektu 32.2
Rysunek 32.3. Model bazy danych z projektu 32.3
Rysunek 33.1. Struktura folderów skryptu db-frame-tool
Rysunek 33.2. Model bazy danych klubypilkarskie z projektu 33.2
Rysunek 34.1. Struktura bazy danych z projektów 34.1 oraz 34.2
Rysunek 35.1. Model bazy danych achristie
Rysunek 35.2. Moduły projektu 35.1. Akcje i widoki każdego z modułów...
Rysunek 35.3. Moduły projektu 35.2
Rysunek 35.4. Model bazy danych uc
Rysunek 35.5. Model bazy danych panstwa
Rysunek 36.1. Strona index.php z projektu 36.1
Rysunek 36.2. Strona index.php z projektu 36.1 odwiedzona przy użyciu...
Rysunek 36.3. Pliki .htaccess nie są widoczne w ramach usługi WWW
Rysunek 37.1. Model bazy danych z projektu 37.1
Rysunek 38.1. Model bazy danych z projektu 38.1
Rysunek 38.2. Unikatowy charakter kolumny slug w tabeli rodzina wymuszamy...

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0