przewiń do treści

PHP. Praktyczne projekty

Włodzimierz Gajda

Serdecznie dziękuję:

  • Beacie, Kasi, Tomkowi i Bartkowi, za zapał, zainteresowanie i pomysły.
  • Panu redaktorowi Krzysztofowi Zemankowi za pomoc w przygotowaniu książki i cierpliwość.
  • Redaktorom Krystianowi Grzenkowiczowi oraz Michałowi Stępniowi za kilka lat owocnej współpracy. Duża część materiału zawartego w książce stanowi fragmenty artykułów, które opublikowałem na łamach czasopism Magazyn INTERNET oraz INTERNET Maker.
  • Studentom, którzy w latach 1999 — 2009 uczestniczyli w prowadzonych przeze mnie zajęciach, w ramach których, nauczałem programowania w języku PHP.
Włodzimierz Gajda,
2 czerwca 2009 r.

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0