przewiń do treści

PHP. Praktyczne projekty

Włodzimierz Gajda

Listingi


Listing 1.1. Pierwszy skrypt PHP
Listing 1.2. Źródło strony WWW z rysunku 1.1
Listing 1.3. Skrypt cw-01-02.php., który uruchamiamy wsadowo
Listing 2.1. Dwukrotne otwarcie kodu PHP
Listing 2.2. Zachowanie stanu zmiennych pomiędzy poszczególnymi...
Listing 2.3. Podział instrukcji for na trzy bloki PHP
Listing 2.4. Skrypt z listingu 1.1 po zapisaniu wewnątrz jednego bloku...
Listing 2.5. Skrypt z listingu 2.2 po zapisaniu wewnątrz jednego bloku...
Listing 2.6. Skrypt z listingu 2.3 po zapisaniu wewnątrz jednego bloku...
Listing 2.7. Komentarze HTML w PHP
Listing 2.8. Błędne użycie komentarzy HTML
Listing 2.9. Błędne użycie komentarzy PHP
Listing 3.1. Kod PHP, który drukuje wielokrotne spacje w HTML
Listing 3.2. Kod HTML wydrukowany przez skrypt z listingu 3.1
Listing 7.1. Przykładowa klasa
Listing 8.1. Zawartość pliku dane.inc.php
Listing 8.2. Plik skrypt.php
Listing 8.3. Skrypt powstały przez połączenie skryptów z listingów...
Listing 9.1. Format instrukcji if
Listing 9.2. Dwa warianty złożonej instrukcji if
Listing 9.3. Format pętli while, do-while, for oraz foreach
Listing 9.4. Format instrukcji switch
Listing 10.1. Projekt 10.1 pt. Tabliczka mnożenia
Listing 10.2. Projekt 10.2 pt. Tabela potęg
Listing 10.3. Projekt 10.3 pt. Tabela wartości funkcji...
Listing 10.4. Projekt 10.4 pt. Zestawienie szablonów
Listing 11.1. Projekt 11.1 pt. Karuzela
Listing 11.2. Projekt 11.2. Abrakadabra
Listing 11.3. Projekt 11.3 pt. Polskie znaki iso-8859-2
Listing 11.4. Polskie znaki iso-8859-2 oraz windows-1250
Listing 11.5. Projekt 11.5 pt. Prezentacja zawartości pliku XML
Listing 11.6. Projekt 11.6 pt. Deszcz, jesienny deszcz
Listing 11.7. Projekt 11.7 pt. Przetwarzanie napisów utf-8 znak po znaku
Listing 12.1. Projekt 12.1 pt. Auta
Listing 12.2. Projekt 12.2. Kolory bezpieczne
Listing 12.3. Projekt 12.3 pt. Osoby
Listing 12.4. Kolory nazwane specyfikacji HTML
Listing 12.5. Projekt Owoce
Listing 12.6. Projekt Warzywa
Listing 12.7. Projekt Miłosierdzie gminy
Listing 13.1. Projekt 13.1 pt. 140 kolorów CSS
Listing 13.2. Projekt 13.2 pt. Nagrody Nobla
Listing 13.3. Projekt 13.3 pt. Dzieła literatury światowej
Listing 13.4. Projekt 13.4 pt. Flagi
Listing 13.5. Projekt 13.5 pt. Autorytety informatyki
Listing 13.6. Projekt 13.6 pt. Polskie wyprawy badawcze
Listing 13.7. Projekt 13.7 pt. Z historii techniki
Listing 13.8. Projekt 13.8 pt. Odkrycia geograficzne
Listing 13.9. Projekt 13.9 pt. Przemówienia
Listing 13.10. Projekt 13.10 pt. Filmy i aktorzy
Listing 13.11. Projekt 13.11 pt. Język LOGO — ściągawka
Listing 14.1. Funkcja string2HArray()
Listing 14.2. Funkcja string2VArray()
Listing 14.3. Funkcja badająca poprawność struktury danych poddawanych...
Listing 14.4. Biblioteka vh-array.inc.php
Listing 14.5. Projekt 14.1 pt. Korona Ziemi
Listing 14.6. Projekt 14.2 pt. Zestawienie publikacji
Listing 14.7. Projekt 14.3 pt. Najdłuższe rzeki świata
Listing 14.8. Projekt 14.4 pt. Sprawdzanie struktury pliku
Listing 14.9. Funkcja konwertująca tablicę jednowymiarową na...
Listing 14.10. Funkcja konwertująca tablicę jednowymiarową w...
Listing 14.11. Projekt 14.5 pt. Tabela miniatur
Listing 14.12. Projekt 14.6 pt. Imiona
Listing 14.13. Projekt 14.7 pt. Alfabet
Listing 14.14. Projekt 14.8 pt. Rozdziobią nas kruki, wrony
Listing 15.1. Projekt 15.1 pt. Kody polskich liter
Listing 15.2. Projekt 15.2 pt. Kolędy
Listing 15.3. Projekt 15.3 pt. Generator danych osobowych
Listing 15.4. Projekt 15.4 pt. Transponowanie danych
Listing 15.5. Projekt 15.5 pt. Zmiana kolejności kolumn, porządku i...
Listing 15.6. Projekt 15.6 pt. Cyrylica
Listing 15.7. Projekt 15.7 pt. Pobieranie powieści Krzyżacy
Listing 16.1. Projekt 16.1 pt. Encje HTML
Listing 16.2. Projekt 16.2 pt. Podział nazwisk na męskie i żeńskie
Listing 16.3. Biblioteka akapit.inc.php
Listing 16.4. Projekt 16.3 pt. Podział powieści na akapity
Listing 16.5. Projekt 16.4 pt. Jack London: Martin Eden — format HTML
Listing 16.6. Funkcja formatująca powieść Martin Eden w formacie HTML
Listing 16.7. Projekt 16.5 pt. Jack London: Martin Eden — format LaTeX
Listing 16.8. Funkcja formatująca powieść Martin Eden w formacie HTML
Listing 17.1. Projekt 17.1 pt. Lista plików
Listing 17.2. Projekt 17.2 pt. Tworzenie indeksu wierszy
Listing 17.3. Projekt 17.3 pt. Wiersze Tadeusza Różewicza
Listing 17.4. Projekt 17.4 pt. Tabela miniaturowych hiperłączy
Listing 17.5. Funkcja search_files()
Listing 17.6. Projekt 17.5 pt. Rekurencyjna konwersja kodowania w...
Listing 18.1. Projekt 18.1 pt. Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz
Listing 18.2. Projekt 18.2 pt. Adam Mickiewicz: Pani Twardowska
Listing 18.3. Projekt 18.3 pt. Jane Austen: Emma
Listing 18.4. Projekt 18.4 pt. Fraszki
Listing 18.5. Funkcja getTableOfContents()
Listing 18.6. Funkcja getTableOfContentsAsString()
Listing 18.7. Funkcja replaceChapters()
Listing 18.8. Projekt 18.5 pt. Spis treści h3/h4
Listing 18.9. Projekt 18.6 pt. Zmiana nazw plików: numeracja
Listing 18.10. Funkcja string2filename()
Listing 18.11. Projekt 18.7 pt. Zmiana nazw plików na podstawie treści
Listing 19.1. Projekt 19.1 pt. Opowiadania Edgara Alana Poe
Listing 19.2. Projekt 19.2 pt. Tabela ekstraklasy 2006 – 2007
Listing 19.3. Projekt 19.3 pt. Kalkulator
Listing 19.4. Projekt 19.4 pt. Fraszki
Listing 20.1. Funkcja str_ievpi()
Listing 20.2. Funkcja str_ievpifr()
Listing 20.3. Projekt 20.1 pt. Piosenki Kapeli Radości Małych
Listing 20.4. Projekt 20.2 pt. Treny
Listing 20.5. Projekt 20.3 pt. Znaki drogowe
Listing 20.6. Projekt 20.4 pt. Ćwiczenia z IKSK
Listing 20.7. Projekt 20.5 pt. Stronicowanie listy imion
Listing 20.8. Projekt 20.6 pt. Państwa rozpoczynające się od wybranej...
Listing 20.9. Projekt 20.7 pt. Test czcionek — skrypt index.php
Listing 20.10. Projekt 20.7 pt. Test czcionek — skrypt napis.php
Listing 21.1. Projekt 21.1 pt. Poezja
Listing 21.2. Projekt 21.2 pt. Jack London: The Call of the Wild —...
Listing 21.3. Projekt 21.2 pt. Jack London: The Call of the Wild —...
Listing 21.4. Projekt 21.2 pt. Jack London: The Call of the Wild —...
Listing 21.5. Projekt 21.2 pt. Jack London: The Call of the Wild —...
Listing 21.6. Projekt 21.3 pt. Drop folder miniatur — skrypt index.php
Listing 21.7. Projekt 21.3 pt. Drop folder miniatur — skrypt...
Listing 21.8. Projekt 21.4 pt. Ligi europejskie — walidacja zmiennych...
Listing 21.9. Projekt 21.4 pt. Ligi europejskie — sortowanie danych
Listing 21.10. Projekt 21.4 pt. Ligi europejskie — wydruk komórek...
Listing 22.1. Skrypt index.php z projektu 22.1
Listing 22.2. Szablon index.tpl z projektu 22.1
Listing 22.3. Strona WWW wygenerowana przez skrypt index.php z projektu...
Listing 22.4. Skrypt index.php z projektu 22.2
Listing 22.5. Szablon szablon.html z projektu 22.2
Listing 22.6. Skrypt index.php z projektu 22.3 pt. Lorem ipsum — test...
Listing 22.7. Fragment szablonu sz.tpl z projektu 22.3 pt. Lorem ipsum...
Listing 22.8. Projekt 22.4 — skrypt index.php
Listing 22.9. Projekt 22.4 — szablon index.tpl
Listing 22.10. Projekt 22.5 — owoce. Skrypt index.php
Listing 22.11. Projekt 22.5 — owoce. Szablon index.tpl
Listing 22.12. Projekt 22.6 angielskie czasowniki nieregularne — plik...
Listing 22.13. Projekt 22.6 angielskie czasowniki nieregularne — szablon...
Listing 22.14. Projekt 22.7 pt. Tatry — skrypt index.php
Listing 22.15. Projekt 22.7 pt. Tatry — szablon tatry.tpl
Listing 22.16. Projekt 22.8 pt. Kody polskich znaków — plik index.php
Listing 22.17. Projekt 22.8 pt. Kody polskich znaków — szablon...
Listing 22.18. Projekt 22.9 pt. Mecze ekstraklasy — skrypt index.php
Listing 22.19. Projekt 22.9 pt. Mecze ekstraklasy — szablon index.tpl
Listing 22.20. Projekt 22.10 pt. Henryk Sienkiewicz: Sachem — skrypt...
Listing 22.21. Projekt 22.10 pt. Henryk Sienkiewicz: Sachem — skrypt...
Listing 22.22. Projekt 22.10 pt. Henryk Sienkiewicz: Sachem — skrypt...
Listing 22.23. Projekt 22.11 pt. Maria Konopnicka: Nasza szkapa — skrypt...
Listing 23.1. Projekt 23.1 pt. Powieści Agathy Christie — skrypt...
Listing 23.2. Projekt 23.1 pt. Powieści Agaty Christie — szablon...
Listing 23.3. Projekt 23.2 pt. Ogonki DE, FR, PL, RU — skrypt index.php
Listing 23.4. Projekt 23.2 pt. Ogonki DE, FR, PL, RU — szablon...
Listing 23.5. Projekt 23.3 pt. Fraszki — skrypt index.php
Listing 23.6. Projekt 23.3 pt. Fraszki — szablon index.tpl
Listing 23.7. Projekt 23.4 pt. Liczba mnoga rzeczowników angielskich —...
Listing 23.8. Projekt 23.4 pt. Liczba mnoga rzeczowników angielskich —...
Listing 23.9. Projekt 23.5 pt. Sortowanie danych względem kilku kolumn...
Listing 23.10. Projekt 23.5 pt. Sortowanie danych względem kilku kolumn...
Listing 23.11. Projekt 23.6 pt. Fotogaleria — skrypt index.php
Listing 23.12. Projekt 23.6 pt. Fotogaleria — skrypt index.tpl
Listing 23.13. Projekt 23.6 pt. Fotogaleria — szablon tabelka.tpl
Listing 23.14. Projekt 23.6 pt. Fotogaleria — szablon wybrany.tpl
Listing 23.15. Projekt 23.7 pt. GIMP w zastosowaniach — kontroler...
Listing 23.16. Projekt 23.7 pt. GIMP w zastosowaniach — szablon...
Listing 23.17. Projekt 23.7 pt. GIMP w zastosowaniach — szablon...
Listing 24.1. Projekt 24.1 — skrypt index.php
Listing 24.2. Projekt 24.1 — szablon index.tpl
Listing 24.3. Projekt 24.2 — skrypt index.php
Listing 24.4. Projekt 24.2 — szablon index.tpl
Listing 24.5. Projekt 24.3 — skrypt index.php
Listing 24.6. Projekt 24.3 — szablon index.tpl
Listing 24.7. Projekt 24.4 — skrypt index.php
Listing 24.8. Projekt 24.4 — szablon index.tpl
Listing 24.9. Projekt 24.5 — skrypt index.php
Listing 24.10. Projekt 24.5 — szablon layout.tpl
Listing 24.11. Projekt 24.5 — szablon nowela.tpl
Listing 25.1. Projekt 25.1 — skrypt index.php
Listing 25.2. Projekt 25.1 — szablon layout.tpl
Listing 25.3. Projekt 25.1 — skrypt zadania.tpl
Listing 25.4. Projekt 25.2 — skrypt index.php
Listing 25.5. Projekt 25.2 — szablon layout.html
Listing 25.6. Projekt 25.2 — zadania.html
Listing 25.7. Projekt 25.3 — skrypt index.php
Listing 25.8. Projekt 25.3 — szablon cpp.tpl
Listing 25.9. Projekt 25.3 — skrypt zadania.tpl
Listing 25.10. Projekt 25.4 — skrypt index.php
Listing 25.11. Projekt 25.4 — szablon cpp.html
Listing 25.12. Projekt 25.4 — skrypt zadania.html
Listing 26.1. Projekt 26.1 — skrypt tworz-baze-wyrazy.sql
Listing 26.2. Projekt 26.1 — skrypt tworz-baze-wyrazy.bat
Listing 26.3. Projekt 26.2 — skrypt tworz-skrypt-sql.php
Listing 26.4. Projekt 26.3 — skrypt tworz-skrypt-sql.php
Listing 26.5. Projekt 26.3 — szablon sql.tpl
Listing 27.1. Projekt 27.1 — skrypt SQL wygenerowany przez aplikację...
Listing 27.2. Projekt 27.2 — skrypt tworz-skrypt-sql.php
Listing 27.3. Projekt 27.2 — szablon sql.tpl
Listing 28.1. Projekt 28.1 — wygenerowany skrypt wyrazy.sql
Listing 28.2. Projekt 28.1 — skrypt wyrazy.sql przygotowany ręcznie
Listing 28.3. Projekt 28.2 — wygenerowany skrypt tworzący tabele...
Listing 28.4. Projekt 28.3 — wygenerowane zapytania CREATE TABLE
Listing 28.5. Projekt 28.4 — wygenerowane zapytania CREATE TABLE
Listing 29.1. Projekt 29.1 — skrypt tworzący pustą bazę danych...
Listing 29.2. Projekt 29.1 — skrypt wypełniający bazę danych...
Listing 29.3. Projekt 29.1 — skrypt index.php wyświetlający rekordy z...
Listing 29.4. Projekt 29.1 — szablon imiona.tpl przetwarzany przez...
Listing 29.5. Projekt 29.2 — fragment skryptu tworzącego pustą bazę...
Listing 29.6. Projekt 29.2 — wstawianie rekordów do bazy danych
Listing 29.7. Projekt 29.2 — metoda wstaw_kategorie() klasy DBA
Listing 29.8. Projekt 29.2 — metoda znajdz_kategorie() klasy DBA
Listing 29.9. Projekt 29.2 — skrypt index.php wyświetlający rekordy z...
Listing 29.10. Projekt 29.2 — metoda pobierz_dane_filmow() klasy DBA
Listing 29.11. Projekt 29.2 — metoda znajdz_wszystkie_filmy() klasy DBA
Listing 29.12. Projekt 29.2 — metoda znajdz_aktorow_filmu() klasy DBA
Listing 29.13. Projekt 29.2 — szablon filmy.tpl przetwarzany przez...
Listing 30.1. Projekt 30.1 — skrypt wypełniający bazę danych...
Listing 30.2. Projekt 30.1 — skrypt index.php wyświetlający rekordy z...
Listing 30.3. Projekt 30.2 — metoda znajdz_kategorie() klasy DBA
Listing 30.4. Projekt 30.2 — metoda wstaw_kategorie() klasy DBA...
Listing 30.5. Projekt 30.2 — metoda znajdz_wszystkie_filmy() klasy DBA...
Listing 30.6. Projekt 30.2 — metoda znajdz_aktorow_filmu_id() klasy DBA...
Listing 31.1. Projekt 31.1 — plik schema.xml wygenerowany w aplikacji...
Listing 31.2. Projekt 31.1 — plik build.properties
Listing 31.3. Projekt 31.1 — plik runtime-conf.xml
Listing 31.4. Tworzenie nowego rekordu w bazie danych
Listing 31.5. Wyszukiwanie imienia na podstawie klucza pierwotnego
Listing 31.6. Pobieranie wszystkich imion z bazy danych
Listing 31.7. Pobieranie imion rozpoczynających się na literę a
Listing 31.8. Wszystkie imiona posortowane rosnąco
Listing 31.9. Pobieranie jednego rekordu pasującego do kryteriów
Listing 31.10. Projekt 31.1, krok czwarty: skrypt wstaw.php
Listing 31.11. Projekt 31.1 — skrypt index.php wyświetlający...
Listing 31.12. Projekt 31.1 — szablon index.tpl
Listing 31.13. Projekt 31.2 — plik schema.xml wygenerowany w aplikacji...
Listing 31.14. Projekt 31.1 — plik build.properties
Listing 31.15. Projekt 31.2 — plik runtime-conf.xml
Listing 31.16. Użycie metody getFilms() zwracającej filmy wybranej...
Listing 31.17. Użycie metody getKategoria() dla obiektu klasy Film
Listing 31.18. Użycie metody setKategoria() dla obiektu klasy Film
Listing 31.19. Lista wszystkich aktorów występujących w filmie —...
Listing 31.20. Lista filmów, w których występuje Robert Redford —...
Listing 31.21. Łączenie dwóch rekordów relacją wiele do wielu
Listing 31.22. Projekt 31.2, krok czwarty: skrypt wstaw.php
Listing 31.23. Rozszerzenie klasy Aktor o metodę __toString()
Listing 31.24. Rozszerzenie klasy Kategoria o metodę __toString()
Listing 31.25. Rozszerzenie klasy Film o metody __toString() i...
Listing 31.26. Projekt 31.2: Krok szósty, skrypt index.php
Listing 31.27. Projekt 31.2 — krok szósty, szablon index.tpl
Listing 32.1. Klasa Piosenka z projektu 32.1 po dodaniu metody...
Listing 32.2. Klasa PiosenkaPeer z projektu 32.1 zawiera nadpisaną...
Listing 32.3. Projekt 32.1, skrypt index.php
Listing 32.4. Projekt 32.1, szablon piosenki.tpl przetwarzany przez...
Listing 32.5. Kontroler index.php z projektu 32.3
Listing 32.6. Szablon poezja.tpl przetwarzany przez kontroler index.php z...
Listing 32.7. Szablon poeci.tpl przetwarzany przez kontroler index.php z...
Listing 32.8. Szablon wiersze.tpl przetwarzany przez kontroler index.php...
Listing 32.9. Szablon poeta.tpl przetwarzany przez kontroler index.php z...
Listing 32.10. Szablon wiersz.tpl przetwarzany przez kontroler index.php z...
Listing 32.11. Zarys kontroler index.php z projektu 32.3
Listing 32.12. Szablon index.tpl przetwarzany przez kontroler index.php z...
Listing 32.13. Szablon aktorzy.tpl z projektu 32.3
Listing 32.14. Szablon aktor.tpl z projektu 32.3
Listing 33.1. Skrypt run.php
Listing 33.2. Szablon build.properties.tpl
Listing 33.3. Szablon runtime-conf.xml.tpl
Listing 33.4. Skrypt run.bat
Listing 33.5. Szablon sql-create-base.sql.tpl
Listing 33.6. create-db.bat.tpl
Listing 33.7. create-db-filled.bat.tpl
Listing 33.8. Metoda klubyPanstwa() klasy Panstwo
Listing 34.1. Projekt 34.1: zarys kontrolera index.php
Listing 34.2. Projekt 34.2, klasa Controller
Listing 34.3. Projekt 34.2, klasa ActionsBase
Listing 34.4. Projekt 34.2, klasa Actions
Listing 34.5. Projekt 34.2, skrypt index.php
Listing 34.6. Projekt 34.4 — plik actions.class.php
Listing 35.1. Projekt 35.1 — skrypt index.php
Listing 35.2. Projekt 35.1 — klasa Controller
Listing 35.3. Projekt 35.1 — klasa ActionsBase
Listing 35.4. Projekt 35.2 — akcje modułu detective
Listing 35.5. Projekt 35.2 — widok list.tpl akcji list modułu...
Listing 35.6. Projekt 35.2 — widok akcji show modułu detective zawarty...
Listing 35.7. Akcje modułu artist
Listing 35.8. Widok akcji artist/list (plik modules/artist/list.tpl)
Listing 35.9. Widok akcji artist/show (plik modules/artist/show.tpl)
Listing 35.10. Zapisywanie pliku graficznego w bazie danych
Listing 35.11. Wysyłanie pliku graficznego z bazy danych do przeglądarki
Listing 35.12. Zmodyfikowana klasa Controller, pozwalająca na ustalenie...
Listing 35.13. Skrypt index.php ustalający adres strony domowej na adres...
Listing 35.14. Metoda akcji rozdzial/show
Listing 35.15. Widok akcji rozdzial/show (plik modules/rozdzial/show.tpl)
Listing 35.16. Widok akcji rozdzial/show (plik modules/rozdzial/show.tpl)
Listing 35.17. Metoda akcji panstwo/historyczne w projekcie 35.4
Listing 35.18. Projekt 35.4: metoda akcji panstwo/flaga
Listing 36.1. Skrypt index.php z projektu 36.1
Listing 36.2. Plik .htaccess z projektu 36.1
Listing 36.3. Skrypt index.php z projektu 36.2
Listing 36.4. Plik .htaccess z projektu 36.3
Listing 36.5. Skrypt index.php z projektu 36.3
Listing 36.6. Plik konfiguracyjny.htaccess z projektu 36.4
Listing 36.7. Plik .htaccess z projektu 36.5
Listing 36.8. Skrypt index.php z projektu 36.5
Listing 36.9. Plik .htaccess z projektu 36.6
Listing 36.10. Skrypt index.php z projektu 36.6
Listing 36.11. Skrypt generuj-translacje.php z projektu 36.7
Listing 36.12. Szablon htaccess.tpl z projektu 36.7
Listing 36.13. Szablon output-translations.tpl z projektu 36.7
Listing 36.14. Skrypt index.php z projektu 36.7
Listing 37.1. Szablon akcji spistresci/krotki
Listing 37.2. Skrypt generate-translations.php z projektu 37.2
Listing 37.3. Zmodyfikowana metoda display() klasy ActionBase z projektu...
Listing 37.4. Metoda dispatch() klasy Controller z projektu 37.2
Listing 37.5. Metoda outputTranslations() klasy Controller z projektu...
Listing 38.1. Zarys jednowymiarowego kontrolera MVC aplikacji z projektu...
Listing 38.2. Metoda Mundial::retrieveBySlug()
Listing 38.3. Metoda meczeGrupy() klasy MeczPeer
Listing 38.4. Fragment pliku translations.txt, definiującego...
Listing 38.5. Zawartość tablicy $input_routes dla pliku z listingu 38.4
Listing 38.6. Zawartość tablicy $input_translated_routes dla translacji...
Listing 38.7. Tablica $output_routes odpowiadająca translacjom...
Listing 38.8. Tablica $output_translated_routes odpowiadająca...
Listing 38.9. Translacja wejściowa odbywa się w konstruktorze klasy...

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0